Κατακύρωση τριήμερης εκδρομής του 1ου ΕΠΑΛ Δυτικής Φραγκίστας σε σύμπραξη με το Γυμνάσιο Δυτ. Φραγκίστας στην ΠΑΤΡΑ