Ανάθεση τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα πλαίσια Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου, στα Ιωάννινα