Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Βόλο της Α΄ και Β’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Καρπενησίου