Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας - Απρίλιος 2019