ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1019-201-9921600) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019)