ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΛ 2019-20

Τροποποίηση της 71388/Δ2/08-05-2019 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1674) ως προς τον χαρακτηρισμό, τους κλάδους και τον τρόπο εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων .
Για το έγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων πατήστε εδώ
Για το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Tags: