Πλήρωση μίας θέσης (1) Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. της ΔΔΕ Ευρυτανίας.