1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας στη Λαμία 22-24 Νοεμβρίου