Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών (1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019)