Τελική Ανάθεση εκδρομής του 1ου ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου στην Αθήνα.