Ανάθεση Εκπαιδευτικής Εκδρομής των σχολείων Αλκιβιάδειου Γυμνασίου Λ.Τ. Φουρνάς και Γυμνασίου Δ. Φραγκίστας, στη Λάρισα (2-5/4/20)