Δελτίο Τύπου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ και ΤΕΦΑΑ