Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας Μαΐου 2020