Δελτίο τύπου - Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων 2020