ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ