Συγχαρητήριο μήνυμα της Διευθύντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας κ. Ηλιοπούλου Βασιλικής