Υποβολή Ηλεκτρονικού Μηχ. Δελτίου για εισαγωγή υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%