Μήνυμα ΔΔΕ Ευρυτανίας για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς