Μήνυμα ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας για την έναρξη σχολικού έτους 2020-21