Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2020