Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας περιόδου Οκτωβρίου 2020