Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Το Σάββατο 3/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 13/4/1964.

Tags: