Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τρίτη 6/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 1/7/1968.

Tags: