Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τετάρτη 7/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 19/11/1968.

Tags: