Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Πέμπτη 8/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 22/09/1973.

Tags: