Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τρίτη 13/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 25/04/1976.

Tags: