Εμβολιασμοί Εκπαιδευτικών για την COVID-19

Την Τετάρτη 14/4/2021,  η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα εκπαιδευτικού για εμβολιασμό ήταν 10/05/1978.

Tags: