Έλεγχος φοίτησης και καταχώρηση απουσιών μαθητών ΕΠΑ.Λ.