Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας περιόδου Μαΐου 2021