Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας περιόδου Ιουλίου 2021