ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 2021-2022

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν με τον Α/Α της αίτησης τους τα μόρια και την κατάταξη στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων ανα ειδικότητα. Αν διαπιστώσουν λάθη μπορούν να υποβάλλουν ένσταση ηλεκτρονικά  μέσα από το πληροφοριακό σύστημα μέχρι την Δευτέρα 08/11/2020 και ώρα 14:00.

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 2021-11-06-18-08-18

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡ 2021-11-06-18-08-23

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤ2021-11-06-18-09-00

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 2021-11-06-18-08-28

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ 2021-11-06-18-07-30

 

Tags: