Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας περιόδου Δεκεμβρίου