ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ