Χορήγηση Υποτροφίας για το θερινό Ινστιτούτο BENJAMIN FRANKLIN

Επισυνάπτουμε το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και τα ενημερωτικά έντυπα και την αίτηση συμμετοχής που αφορούν τη χορήγηση μίας υποτροφίας σε ένα/μία μαθητή/τρια ηλικίας 16-18 ετών για συμμετοχή σε summer camp από 25/6 έως 23/7 στο Purdue University in West LafayetteIndianaUSA.

 

Επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 14 Μαρτίου 2022.

Δελτίο τύπου

Benjamin Franklin 2022 Greek

Benjamin Franklin 2022 English

BENJAMIN FRANKLIN APPLICATION FORM 2022

 

Tags: