Ανάθεση της 3/ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη της Β' Τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου