Ανάθεση της 3/ήμερης εκδρομής στο Ναύπλιο της Α' Τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου