Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΔΕ Ευρυτανίας Περιόδου Μαρτίου 2022