Ανάθεση της μονοήμερης εκδρομής στην ΑΘΗΝΑ της A’ και Β’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου