Ανάθεση της ημερήσιας εκδρομής στην Αθήνα της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου