Ανάθεση της Τριήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη της Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου