Ανάθεση της μονοήμερης εκδρομής στην Αθήνα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου