Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ευρυτανίας (Φορέας 1019-206-9921600) Περιόδου Ιουνίου 2022)