Καθορισμός εξεταστέας ύλης ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΕΛ για το έτος 2023