Χαιρετισμός Περιφ/κής Δ/ντριας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κ. Ελ. Μπενιάτα για την έναρξη της σχολ. χρονιάς 2022-2023