Μεταθέσεις 2022 - 2023

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Ευρυτανίας (Σχολικό έτος 2022-2023)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

 

Περίοδος υποβολής ενστάσεων από 21-11-2022 έως και 25-11-2022

Tags: