Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Ανακοίνωση του ΙΕΠ για συμμετοχή στην 6η Επιμορφωτική Περίοδο του προγράμματος «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ

Πρόσκληση 

Ανακοίνωση WEB

 

Tags: