Ανάθεση της ημερήσιας εκδρομής στην Αθήνα της Β' τάξης του ΓΕΛ Καρπενησίου