Ανάθεση της Μονοήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Δυτικής Φραγκίστας στην Υπάτη