Ανάθεση της ημερήσιας εκδρομής στην Υπάτη της Α' τάξης του Γενικού Λυκείου Καρπενησίου