Ανάθεση διδακτικής επίσκεψης 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου στην Υπάτη